VILLAVENT VR-700 DCV (venstre)


  • Høyeffektiv roterende varmeveksler
  • Ingen avriming
  • Energieffektive viftemotorer med EC-teknologi
  • Separat innstilling av til- og avtrekksluftmengde
  • Konstant luftmengde og konstant balanse mellom avtrekksluft og tilluft
  • Automatisk veksling mellom normaldrift og “sommerdrift” uten varmegjenvinning
  • Betjening fra brukervennlig panel type CD med LCD-display
  • Ventilert areal for bolig opp til 350m2

Daniel Stalder

Monk, 1B Sandviksbodene, Bergen, Hordaland, 5035, Norway