FUNGERER IKKE VENTILASJONSANLEGGET SKIKKELIG? KANSKJE DETTE KAN VÆRE ÅRSAKEN:


Frostdannelse i varmeveksleren

Dette kan skyldes:

 • Det kan være flere årsaker til at det oppstår frostdannelse i varmeveksleren.
 • For eksempel ventilasjonssystemets innjustering er ikke utført, avrimingstermostaten fungerer ikke, eller varmeveksleren gjenfryses av andre grunner.
 • Man kan påvirke avrimingstermostaten på bl.a. følgende måte:
 • Om det skjer gjenising i varmeveksleren kan det være p.g.a. at føleren til avrimingstermostaten har for lang avstand til varmeveksleren. Bøy da føleren nærmere varmeveksleren.
 • Varmeveksleren bør avrimes før man stenger frontluken.
 • Om tilluftsviften stopper altfor ofte (ingen frostdannelse i varmeveksleren) kan man bøye ovennevnte føler 1-3 cm lengre fra varmeveksleren.

Tilluften kjennes kald

Dette kan skyldes:

 • Tilluften avkjøles i tilluftkanalene. Forbedre kanalisoleringen.
 • Varmeveksleren er igjenfrosset. Slå av hovedbryteren. Åpne luken og la den være oppe til avrimingen har skjedd.
 • Om aggregatet fremdeles ikke fungerer tilfredsstillende, tilkall da en servicemann.
 • Avtrekksfilteret eller varmeveksleren er tilstoppet
 • Overopphetningsvernet til ettervarmen er utløst. Trykk inn reset knappen.
 • Funksjonsforstyrrelse i ettervarmeren. Tilkall autorisert el. installatør.
 • Kontroller at varmeveksleren finnes i aggregatet og ikke sommerkassetten.
 • Er ventilasjonssystemets innjustering utført?

Viftemotorene har stoppet

Kontroller:

 • Er plugg til strømtilførsel ordentelig på plass. Denne finner du ved hver viftemotor.
 • Er sikringene i el-skapet utkoblet.

Anlegget gir for lite luft

Kan skyldes:

 • Filterene er tette. Rens eller skift filtere.
 • Viftehjulene er tilsmusset.
 • Motorene kan også ha stoppet.
 • Varmeveksleren er tilsmusset.
 • Kontoller at eventuelle kanaler som ligger på loft ikke er sammenklemt.
 •