FBT Ventilasjon legger stor vekt på å kunne tilby service av høy kvalitet. Vi glemmer ikke kunden når anlegget er solgt, men står til disposisjon i forbindelse med alle typer service og vedlikeholdsoppgaver på de produkter vi selger.

Serviceavtale 
Vi tilbyr også serviceavtaler der våre kunder kan avtale at service skal gjennomføres til faste intervaller. Kunder som tegner slike avtaler vil få et utvidet serviceprodukt som blant annet omfatter:

  • Filterskift
  • Rengjøring og rensing
  • Testing av sentrale komponenter
  • Tilstandsrapport

Ved å ha jevnlig service på ditt ventilasjonsanlegg sikrer du at anlegget alltid fungerer optimalt.

Fyll ut serviceskjema og send dette til oss. 

Service utføres av autorisert personell med den beste kompetanse om produktene.

Har du problemer med ditt ventilasjonsanlegg kan du kanskje finne svaret her og løse problemet på en enkel måte selv.

Spørsmål vedr. Genvex varmegjenvinnere
Spørsmål vedr. Ventilasjon generelt
Feilsøking


Ved service eller reklamasjon, fyll ut alle opplysninger og send til oss, så tar vi kontakt så snart vi kan.

 
Navn *
Navn