fungerer ikke sentralstøvsugeranlegget skikkelig? dette kan være årsaken:


Dårlig sugeeffekt

 • Tøm beholderen, inspiser og rist, eventuelt vask filteret.
 • Skru på maskinen med den manuelle bryteren og la den gå i 10-15 sekunder. Sjekk deretter sugeeffekten i uttaket på sugeenheten.
 • Fortsett å sjekke sugekontaktene rundt om i huset på samme måte. Sjekk også gummipakningen i uttaket.
 • Dersom sugeeffekten er god på alle uttakene, men ikke i slangen, sjekk slangen for blokkering.
 • Skru på sugeenheten manuelt og hold hånden foran utblåsningsrøret på sugeenheten (la alle sugekontakter være lukket). Nå skal det komme svært lite luft ut. Dersom det kommer mye luft ut, må det finnes en lekasje i systemet, som f.eks. brudd i rørgaten, beholderen på sugeenheten sitter ikke tett inntil, pakning mellom motor og beholder er ute av stilling.

Motoren starter ikke

Det kan være feil med selve støvsugeren eller med slangen.

 • Sjekk sikringen i sikringsskapet. Er det strøm til sugeenheten?
 • Sjekk om motorvernet på sugeeheten har slått ut. Press dette inn igjen. Dersom det på nytt slår ut, kontakt leverandør.
 • Prøv den manuelle bryteren på sugeenheten.
 • Dersom maskinen starter fra den manuelle bryteren, men ikke fra sugekontakten, ligger feilen inne i maskinen eller i lavvoltsledningen langs rørene.
 • Starter motoren ved å sette en skrutrekker over de to svakstrømsklipsene på motoren, ligger feilen i ledningen langs rørene.

Motoren stopper ikke

Dette er forårsaket av en feil med lavvoltsledningen eller kretskortet.

 • Se om den manuelle bryteren på sugeenheten er avslått. Må stå på AUTO.
 • Koble lavvoltsledningen fra sugeenheten. Dersom maskinen stopper, ligger feilen i lavvoltsledningen, mulig kortslutning. Hvis enheten fortsatt går, er det en feil med kretskortet.

Ingen sugeeffekt

 • Sjekk slangen om den er tett.
 • Skru på maskinen manuelt og sjekk hver enkelt sugekontakt.
 • Dersom rørsystemet er tett, kan man reversere luftstrømmen ved å tilkoble utblåsningsluften til rørsystemet og sjekke en og en kontakt ved å holde de øvrige lukket.

Av-på knappen virker ikke

Som regel er det feil med selve knappen, eller brudd i lavvoltsledningen som ligger støpt inn i slangen.

 • Skru opp håndtaket og rens sleperingene for støv. Hvis ikke dette hjelper er alternativet en ny slange.

Tette rør

 • Hvis man ikke vet hvor tettheten er, prøv de ulike støvsugerkontaktene i huset. Hvis noen uttak fungerer, mens andre ikke, så til tettheten ligge mellom disse uttakene.
 • Hvis ingen uttak fungerer, så vil tettheten ligge mellom kontaktene som er nærmest støvsugeren og selve støvsugeren.